Hem » GDPR Integritetspolicy

GDPR Integritetspolicy

Vår personuppgiftspolicy och hur vi hanterar GDPR

Vi, Bolest  I Varberg AB hanterar all personlig data enligt de legala direktiv som nya GDPR-lagen föreskriver. Vi hanterar inga känsliga personuppgifter och vi har alltid lagt stor vikt vid att upprätthålla en stor säkerhet kring hur vi lagrar vår data.

I vår integritetspolicy kan du se vad för data vi lagrar, hur vi använder denna information, varför vi sparar den och hur du kan begära att få ev. information om dig. Du kan när du vill ändra dina uppgifter, få information eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via gpdr@bolest.se eller via 0340-20 11 00 Om du inte längre vill ha någon information från oss kan du välja att helt bli borttagen från vårt register

Vad för Information sparar vi

Vi sparar bara standard information, av icke-känslig natur, oftast bara företag, namn, adress och mailuppgift. Vi sparar således enbart sådana uppgifter som kan ses som naturliga och gängse för ett B2B – företag att efterfråga. Har ni varit kund hos oss sparar vi de uppgifter som krävs av Skatteverket och Aktiebolagslagen.

Varför vi hanterar informationen

Anledningen till att vi hanterar informationen kan bero på flera syften som tex.:

 • För att vi ska kunna svara effektivt på dina förfrågningar.
 •  För att slutföra ett avtal och bearbeta dina bokningar och kontrakt.
 •  För att kontakta dig för att tillhandahålla information om våra tjänster
 •  För att samla din feedback och söka insikt genom online-enkätundersökningar.
 •  För att du ska kunna navigera lättare på vår hemsida.
 •  För att skicka periodiska uppdateringar på våra tjänster och / eller information om talare, seminarier och event. Vi hanterar ingen personlig information från er som vi inte behöver för att utföra dessa uppgifter

Hur skyddar vi din information?

Bolest I Varberg AB har installerat ett säkerhetssystem för att skydda din data samt procedurer för att säkerställa hög säkerhet. Datan lagras inomskyddade nätverk som bara kan kommas åt av ett fåtal anställda inom Bolest I Varberg AB Våra servrar där vi lagrar informationen finns inom EU. Vi lämnar självklart inte ut ngn information till tredje part om inte detta krävs av lagen. Detta kan tex vara Skatteverket

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Bolaget

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på gdpr@bolest.se

Vill du avregistrera dig eller ändra dina uppgifter

Du kan när du vill ändra dina uppgifter, få information eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via gdpr@bolest.se eller via 0340 20 11 00