Hem » referenser

Utökade plåtverkstaden med lackering

2 februari 2013 Inga kommentarer

SME Larsson Plåt och Lack

”Killarna som arbetar i lackeringen kommer från en gammal anläggning och deras spontana kommentar när vi startade i den nya var; – Det känns som att sätta sig i en Rolls Royce.”
Stefan Larsson, ägare SME Larsson Plåt och Lack, Köping

”Ville utöka plåtverkstaden med lackering och efter lite kontakter och studiebesök hos leverantörer och tillverkare av lackboxar fick jag kontakt med Bolest. Då valet av Bolest skulle innebära en lite högre investering var jag i inledningsskedet lite osäker, men efter att ha besökt andra Bolestanläggningar förstod jag varför jag skulle välja dem som leverantör.
Lösningen av hela biten med både ventilation och lackeringsanläggning gjorde att byggprocessen förenklades avsevärt plus att man visste att de som installerade denna delen visste precis vad som krävdes för att få en väl fungerande verksamhet.
Vi har även valt att ha joniserad luft vilket ger en mycket bättre arbetsmiljö i lokalerna och minskar problem med damm som fastnar p.g.a. statisk elektricitet.
Servicen före och efter färdig anläggning har varit helt outstanding. Aldrig något ”tjöt”, de fixar vad som krävs.
Killarna som arbetar i lackeringen kommer från en gammal anläggning och deras spontana kommentar när vi startade i den nya var; – Det känns som att sätta sig i en Rolls Royce”.

Energiuppgifter:

Värmekälla: Vatten, egen pelletspanna.
Effektbehov med värmeväxlare: 199 kW.
Sparad effekt genom värmeväxlare: 465 kW.

Produkter:

Skadecenter lackering:

Driftsatt: 2010.
Yta på lokalen:  ca 450 m².
Antal anställda:  8.
Snittskada: ca 2 000-3 000 kr.

Ställ en fråga eller lämna en kommentar!

Fyll i uppgifterna nedan. Dessa sparas inte av oss men av din webbläsare för att du ska slippa fylla i de nästa gång. Du kan prenumerera på dessa kommentarer via RSS.